Kvalitetspolicy

För att säkerställa att våra kunder får avtalad kvalitet på våra produkter och på utfört arbete arbetar vi löpande med utbildning av vår personal,
förebyggande åtgärder för att utveckla och förbättra vår verksamhet samt våra kvalitetskon­troller i flera steg.

Vår kvalitetspolicy är att:

 

  •  Vi alltid ger kunden produkter och tjänster av högsta kvalitet.
  • Vi alltid är lyhörda för kundens önskemål och mycket flexibla vid behov av förändringar.
  • Leverans utförs i rätt tid och på överenskomna villkor.
  • Personalen upplever arbetsglädje och motivation.
  • Vi hela tiden strävar efter att bli bättre.
  • Eventuella reklamationer eller garantiåtaganden ska åtgärdas snabbt.
  • Personalen har en gedigen kunskap om våra produkter och de säkerhetsregler som gäller för lekplatser och lekplatsutrustning.
  • Ställa lika höga kvalitetskrav på våra underleverantörer som på oss själva.
  • All lekplatsutrustning som levereras är besiktigad enligt SSEN 1176 och SSEN 1177 av certifierad besiktningsman.