Kvalitetspolicy

För att säkerställa att våra kunder får avtalad kvalitet på våra produkter och på utfört arbete arbetar vi löpande med utbildning av vår personal, förebyggande åtgärder för att utveckla och förbättra vår verksamhet samt våra kvalitetskon­troller i flera steg

Vår kvalitetspolicy:

 • Vi ger alltid kunden produkter och tjänster av högsta kvalitet.
 • Vi är alltid lyhörda för kundens önskemål och mycket flexibla vid behov av förändringar.
 • Leveranser utförs alltid på bestämd tid och plats enligt överenskomna villkor.
 • Personalen upplever arbetsglädje och motivation.
 • Vi strävar hela tiden efter att bli bättre.
 • Eventuella reklamationer eller garantiåtaganden ska åtgärdas snabbt.
 • Personalen har en gedigen kunskap om våra produkter och de säkerhetsregler som gäller för lekplatser och lekplatsutrustning.
 • Vi ställer alltid lika höga kvalitetskrav på våra underleverantörer som på oss själva.
 • All lekplatsutrustning som vi levererar är besiktigad enligt SSEN 1176 och SSEN 1177 av certifierad besiktningsman.

Kontakta Oss

Kvalitetspolicy

För att säkerställa att våra kunder får avtalad kvalitet på våra produkter och på utfört arbete arbetar vi löpande med utbildning av vår personal, förebyggande åtgärder för att utveckla och förbättra vår verksamhet samt våra kvalitetskon­troller i flera steg

Vår kvalitetspolicy:

 • Vi ger alltid kunden produkter och tjänster av högsta kvalitet.
 • Vi är alltid lyhörda för kundens önskemål och mycket flexibla vid behov av förändringar.
 • Leveranser utförs alltid på bestämd tid och plats enligt överenskomna villkor.
 • Personalen upplever arbetsglädje och motivation.
 • Vi strävar hela tiden efter att bli bättre.
 • Eventuella reklamationer eller garantiåtaganden ska åtgärdas snabbt.
 • Personalen har en gedigen kunskap om våra produkter och de säkerhetsregler som gäller för lekplatser och lekplatsutrustning.
 • Vi ställer alltid lika höga kvalitetskrav på våra underleverantörer som på oss själva.
 • All lekplatsutrustning som vi levererar är besiktigad enligt SSEN 1176 och SSEN 1177 av certifierad besiktningsman.

Kontakta Oss

Stäng meny